ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

Στάσου και συλλογίσου

 • "Ησυχάστε"  περισσότερα
 • "Το καταφύγιο" περισσότερα
 • "Μετανοήστε, λοιπόν" Πράξεις των Αποστόλων 3:19 περισσότερα
 • "Καιρός για κάθε πράγμα" Εκκλησιαστής 3:1 περισσότερα
 • "Ζητείται ελπίδα!" Ιερεμίας 17:7-8 περισσότερα
 • "Μπροστά στον Κύριο" Ψαλμός 116:9 περισσότερα
 • "Μπαμπά εγώ έχω δει ποτέ μου Χριστιανό;" Πράξεις 11:26  περισσότερα
 • "Καρφιά στο φράχτη." Εφεσίους 4:29 περισσότερα
 • "Η δική μας θεώρηση." Έξοδος 14:19-20  περισσότερα
 • "Και δεν το πήραν είδηση." Ματθαίος 24:39 περισσότερα
 • "Να θυμάστε τη γυναίκα του Λωτ." Λουκάς 17:32 περισσότερα
 • "Η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντά του". Λουκάς 12:15 περισσότερα
 • "Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό". Β΄ Τιμοθέου 2:8 περισσότερα
 • "Ο μόνος οικοδόμος" Ψαλμοί 125:1-5  περισσότερα