ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

 Eίναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο·

  Και, μάλιστα, γνωρίζοντας τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο· επειδή, η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα, παρά όταν πιστέψαμε.
Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε· ας απορρίψουμε, λοιπόν, τα έργα τού σκότους, και ας ντυθούμε τα όπλα τού φωτός. Ρωμαίους 13:11-12

  
  Και είναι αυτή μια προτροπή που ίσως να μας ξενίζει και να μας κάνει να προβληματιζόμαστε. Ολόκληρο το κεφάλαιο αυτό το 13ο δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν αλλά αναφέρεται σε πιστούς του Χριστού· αναφέρεται σε ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και έχουν κάνει συνθήκη θυσίας μαζί του.
Είναι δυνατόν αναγεννημένοι άνθρωποι του Χριστού να κοιμούνται; Και φυσικά δεν αναφέρομαι στο φυσικό ύπνο που έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητος σε όλους μας· πιστούς και μη.
Παράξενη αλήθεια, αυτή η προτροπή του Λόγου του Θεού.
Όμως κοιτάζοντάς την προσεκτικά διαπιστώνουμε πως μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Χριστιανός, ο αναγεννημένος δηλαδή από το Πνεύμα του Θεού άνθρωπος, είναι δυνατόν στην πορεία του την πνευματική να χαλαρώσει, είναι δυνατόν να ησυχάσει, είναι δυνατόν να κοιμηθεί.
Στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσω κάτι: μη νομίσει κανένας πως προσπαθώ να δικαιολογήσω ανθρώπους και καταστάσεις· όχι και με κανέναν τρόπο. Όμως σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα ενδεχόμενο στην πνευματική μου και στην πνευματική σου ζωή.
Να θυμίσω την παραβολή των 10 παρθένων. Και οι 10 κοπέλες που βγήκαν για να συναντήσουν το νυμφίο ήταν σύμφωνα με τον τρόπο που έπρεπε να είναι· και οι 10 ήταν καθαρές, ήταν παρθένες. Σύμβολα όλες τους του πιστού και της καθαρότητας που πρέπει να έχει. Όμως καθώς οι ώρες περνούσαν μέσα στη νύχτα και ο νυμφίος δεν ερχόταν, όλες τους αποκοιμήθηκαν.
Ο κόσμος προσπαθεί να τραβήξει τους Χριστιανούς με το μέρος του. Όταν δεν το καταφέρνει προσπαθεί να τους αποκοιμίσει.
Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του; Δεδομένου ότι, από την ημέρα που οι πατέρες κοιμήθηκαν, όλα παραμένουν έτσι από την αρχή της κτίσης. 2 Πέτρου 3:4
Πού είναι ο Θεός; Πού είναι ο Χριστός που είπε πως θα επιστρέψει για να συναντήσει τους δικούς του και θα τους πάρει μαζί του για πάντα;
«είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο»