ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

Γιατί; Γιατί; Γιατί;

 εσύ είσαι ο Θεός της δύναμής μου· γιατί με απέβαλες; Γιατί περπατάω σκυθρωπός από την κατάθλιψη του εχθρού; ... Γιατί είσαι περίλυπη, ψυχή μου; Και γιατί ταράζεσαι μέσα μου; Ψαλμός 43
 
 Ο Δαβίδ υποβάλλει στον εαυτό του το ερώτημα-απορία: "γιατί περπατάω σκυθρωπός;" Γιατί τα κατάφερε ο εχθρός να μου κλέψει τη χαρά, να μου εξασθενίσει την ειρήνη;
"Γιατί να είσαι περίλυπη ψυχή μου;" Γιατί ο πνευματικός μου ουρανός συννέφιασε, όταν του Θεού ο ουρανός στέκει ασυννέφιαστος από πάνω μου;
"Γιατί ταράζεσαι μέσα μου;" Γιατί άφησα να μου πάρουν -περιστάσεις ή άνθρωποι, αδιάφορο- το προνόμιο του "θα φυλάξεις με τέλεια ειρήνη;"
  Αδελφέ μου Δαβίδ, επέτρεψε μου να καθίσω δίπλα σου και να σου ανοίξω την καρδιά μου. Να σου ομολογήσω και τη δική μου ντροπή, για το "σκυθρωπό περπάτημα" για την "εσωτερική ταραχή" , για την απορία μου "γιατί;"
 Γιατί Δαβίδ, αφού έχουμε έναν τέτοιο Κύριο; Μήπως Δαβίδ, αφήσαμε τον εχθρό να μεγαλοποιήσει την εντύπωση για τη δύναμή του και την εξουσία του στη ζωή μας; Μήπως ξεχάσαμε το φάρμακο που κρύβει μέσα της η δοξολογία του "θέλω υμνεί αυτόν" (εδάφιο 5).
Δυστυχώς φοβάμαι πως το ξεχάσαμε. Τραγούδα λοιπόν Δαβίδ, αδερφέ μου, μαζί μου. Τραγούδα, Δαβίδ. Τραγούδα, ψυχή μου. Ο Κύριός μας εξακολουθεί να είναι στο θρόνο. Και "οι τρίχες του κεφαλιού μας εξακολουθούν να είναι μετρημένες".