ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

"Ηρνήσατο λέγεσθαι υιός θυγατρός Φαραώ"

 Με πίστη ο Μωϋσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ Εβραίους 11:24

  Ανατράφηκε στο παλάτι μιας μεγαλόπρεπης χώρας και τιμήθηκε σαν εγγονός του Φαραώ. Οι όχθες του Νείλου ήταν σκεπασμένες από πολιτείες και χωριά με όλες τις εκδηλώσεις ενός προηγμένου λαού, όπως μας μιλούν γι αυτήν ο Ηρόδοτος και τα Ιερογλυφικά. Επτά εκατομμύρια λαού κατοικούσαν σ’ αυτή την εύφορη λουρίδα γης. Οι ανώτερες τάξεις και οι ιερείς γνώριζαν πολλά απ’ αυτά πού και σήμερα αποτελούν θεμέλια του πολιτισμού μας.
 Το καλύτερο απ αυτά προσφέρθηκε στον Μωϋσή. Θα έμαθε να διαβάζει και να γράφει την περίεργη γραφή τους, θα σπούδασε μαθηματικά, αστρονομία χημεία και μουσική, «και εδιδάχθη ο Μωϋσής πάσαν την σοφίαν των Αιγυπτίων, και ήτο δυνατός εν λόγοις και εν έργοις». Η μόρφωσή του η υψηλή κοινωνική του θέση και οι ξεχωριστές του ικανότητες τού είχαν ήδη ανοίξει τις πιο σπουδαίες θέσεις τις πολιτείας.
 Ποτέ όμως δε λησμόνησε τον Θεό στον οποίο η μητέρα του τον είχε διδάξει να προσεύχεται. Μέσα στη χλιδή των ανακτόρων δεν μπορούσε να ξεχάσει ότι οι γονείς του ήταν δούλοι. ‘Ένοιωθε μέσα του συνδεδεμένος με την εκπλήρωση της επαγγελίας πού τόσο συχνά είχε ακούσει από τα χείλη της μητέρας του. Έφτασε κάποια στιγμή στη μεγάλη απόφαση.
Όταν ο λαός του είχε φθάσει στην πιο σκοτεινή του ώρα.
Όταν οι απολαύσεις της αμαρτίας έδειχναν τόσο σαγηνευτικές και προκλητικές.
Πίστεψε ότι η ικανοποίηση στην υπακοή των θείων λόγων είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας.
Πίστεψε πως ο Θεός θα τους ελευθέρωνε με το δικό Του κραταιό χέρι, και τόλμησε.
Στηρίξου στις υποσχέσεις του Θεού και τόλμησε μια ζωή υπακοής αντίθετα στο ρεύμα του κόσμου.
«Εαν τις θέλη να έλθη οπίσω μου ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή»(Ματ. 16:24)

 Και ο Μωϋσής διδάχτηκε ολόκληρη τη σοφία των Αιγυπτίων˙ και ήταν δυνατός σε λόγια και σε έργα. Κι ενώ τελείωνε τον 40ό χρόνο της ηλικίας του, ήρθε στην καρδιά του να επισκεφθεί τους αδελφούς του, τους γιους Ισραήλ. Και όταν είδε κάποιον να αδικείται, τον υπερασπίστηκε, και έκανε εκδίκηση για χάρη του καταθλιβόμενου, χτυπώντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε δε ότι οι αδελφοί του θα καταλάβαιναν ότι ο Θεός διαμέσου αυτού τους δίνει σωτηρία˙ εκείνοι, όμως, δεν κατάλαβαν. Και την ακόλουθη ημέρα φάνηκε σ' αυτούς, ενώ μάχονταν, και τους παρακίνησε σε ειρήνη, λέγοντας: Άνθρωποι, εσείς είστε αδελφοί˙ γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλον; Κι εκείνος που αδικούσε τον πλησίον του, τον έσπρωξε, λέγοντας: Ποιος σε έβαλε άρχοντα ή δικαστή επάνω μας; Μήπως εσύ θέλεις να με φονεύσεις με τον τρόπο που χθες φόνευσες τον Αιγύπτιο; Τότε, ο Μωϋσής έφυγε εξαιτίας αυτού του λόγου, και έγινε πάροικος στη γη Μαδιάμ, όπου γέννησε δύο γιους. Πράξεις 7:22-30