ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

Από τη Βίβλο

 Σ' αυτή την ενότητα μπορείτε να διαβάσετε σχόλια επάνω σε συγκεκριμένα χωρία της Βίβλου. Ευχή και προσευχή μας, να αποτελέσουν έναυσμα και προτροπή για παραπέρα προσωπική μελέτη και ενασχόληση με το Λόγο του Θεού.

 

 

Τα κείμενα δημοσιεύονται με την άδεια του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου