ανεξάρτητη ευαγγελική εκκλησία

Εκκλησία Θεσσαλονίκης

Στην αρχική σελίδα μπορείτε να ακούσετε κηρύγματα στο χώρο της εκκλησίας μας.

Ποιοι είμαστε:

Είμαστε Χριστιανοί Ευαγγελικοί

    Είμαστε Χριστιανοί διότι η πίστη μας στηρίζεται στο πρόσωπο του ένδοξου και ευλογημένου Κυρίου Ιησού Χριστού.
    Είμαστε Ευαγγελικοί διότι η πίστη μας στηρίζεται επίσης, στον αληθινό και αιώνιο Θεόπνευστο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.

Τι πιστεύουμε:

Πιστεύουμε πως:

 1. Ο ΘΕΟΣ
  είναι ο δημιουργός και ο κυβερνήτης του σύμπαντος. Υπάρχει αιώνια σε τρεις υποστάσεις: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
  Γένεση 1:1,26,27  3:22  Ψαλμοί 90:2  Ματθαίος 28:19  2 Κορινθίους 13:13
   
 2. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  πλάστηκε σύμφωνα με την πνευματική εικόνα του Θεού για να γίνει όμοιός Του στο χαρακτήρα. Είναι το υψηλότερο δημιούργημα του Θεού. Παράκουσε το θέλημα του Θεού και από τότε η αμαρτία μπήκε και κυβερνά τη ζωή του. Η αμαρτία τον χώρισε από το Θεό και έφερε το θάνατο -φυσικό και πνευματικό- στη ζωή του.
  Γένεση 1:27  Ψαλμοί 8:3-6  Ρωμαίους 3:23  Ησαϊας 59:1-2
   
 3. Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ 
  είναι η κατάσταση για την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Θα συνεχίσει να υπάρχει αιώνια είτε χωρισμένος από το Θεό εξαιτίας της αμαρτίας, είτε σε κοινωνία με το Θεό μέσω της συγχώρησης και της κατά χάρη σωτηρίας που του προσφέρει. Αιώνιος χωρισμός από το Θεό είναι αιώνια κόλαση. Αιώνια κοινωνία με το Θεό είναι αιώνια ζωή.

  Ιωάννης 3:16 1 Ιωάννου 2:25, 5:11-13 Ρωμαίους 6:23 Αποκάλυψη 20:15
   
 4. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
  είναι ο Γιος του θεού. Ο Ιησούς σαν άνθρωπος έζησε μια αναμάρτητη ζωή και πρόσφερε τον εαυτό Του σαν την τέλεια θυσία για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, πεθαίνοντας σαν αμαρτωλός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε από τους νεκρούς, φανερώνοντας έτσι τη δύναμή Του ενάντια στην αμαρτία και το θάνατο. Τώρα βρίσκεται στη δόξα του ουρανού και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στη γη μας για να πάρει τους δικούς Του να ζήσουν αιώνια μαζί.

  Ματθαίος 1:22-23 Ιωάννης 1:1-5 Εβραίους 4:14-15 1 Κορινθίους 15:3-4 Ρωμαίους 1:3-4 Πράξεις 1:9-11 Τίτο 2:13
   
 5. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
  είναι ίσος με τον Πατέρα και τον Υιό ως Θεός. Είναι πρόσωπο και όχι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι παρών στον κόσμο μας και εργάζεται με σκοπό να φανερώνει την ανάγκη του αμαρτωλού ανθρώπου να στραφεί στο Σωτήρα Χριστό. Κατοικεί μέσα σε κάθε Χριστιανό από τη στιγμή της αναγέννησής του. Γεμίζει κάθε Χριστιανό με δύναμη ώστε να ζει, να καταλαβαίνει τις πνευματικές αλήθειες και να τον οδηγεί στο θέλημα του Θεού. Οι Χριστιανοί πρέπει να ζητούν την παρουσία Του ώστε καθημερινά να ζουν κάτω από τον έλεγχό Του και την οδηγία Του.

  Ιωάννης 16:7-13, 14:16-17 Πράξεις 1:8 1 Κορινθίους 2:12, 3:16 Γαλάτας 5:25 Εφεσίους 5:18
   
 6. Η ΣΩΤΗΡΙΑ 
  είναι δώρο του Θεού προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να κάνει οτιδήποτε για να την αποκτήσει. Τα "καλά του έργα" δεν μπορούν να την κερδίσουν σύμφωνα με τη Βίβλο. Μόνο όταν ο άνθρωπος πιστέψει πως ο Ιησούς Χριστός είναι το δώρο του Θεού και πέθανε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά με σκοπό τη συχγώρησή του, μπορεί να σωθεί από την αμαρτία και τα αποτελέσματά της στη ζωή του.

  Ρωμαίους 6:23 Εφεσίους 2:8-9 Ιωάννης 14:6, 1:12 Ρωμαίους 5:1
   
 7. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
  είναι ο Λόγος του Θεού προς όλους τους ανθρώπους. Γράφτηκε από ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Είναι η μοναδική πηγή αλήθειας για τη Χριστιανική πίστη και ζωή.

  2 Τιμοθέου 3:16 2 Πέτρου 1:20-21 Ψαλμοί 119:105
   

Ώρες συναθροίσεων:

Κυριακή 10:30-11:30 Κήρυγμα από το Λόγο του Θεού
  19:00-20:00 Κήρυγμα από το Λόγο του Θεού
Τρίτη 19:30-21:00 Μελέτη από το Λόγο του Θεού & Προσευχή